Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie w porządku i czujesz się dobrze. Większość naszych hoteli już od blisko miesiąca ponownie przyjmuje gości, a ja wracam do Ciebie z kolejną dobrą wiadomością. Od 6 czerwca 2020 w hotelach mogą zacząć działać ponownie baseny, sauny, siłownie oraz sale i place zabaw – czyli wszystkie te atrakcje, którymi mogliśmy się cieszyć przed wybuchem pandemii. Ponadto w tym samym czasie zostaną zniesione ograniczenia dotyczące liczby osób w restauracjach i barach. To oznacza, że już wyjazd na długi weekend czerwcowy pozwoli cieszyć się pełnią wypoczynku!

Cześć!


dlatego jesteśmy w ciągłym kontakcie z hotelami, byś miał pełną wiedzę na temat tego, co na Ciebie czeka po przyjeździe do zarezerwowanego obiektu. Dbamy, aby każde zgłoszenie czy zapytanie, które do nas trafi, nie pozostało bez odpowiedzi


dlatego wprowadziliśmy coś, czego wcześniej u nas nie było – oferty z możliwością bezpłatnego anulowania zarezerwowanego pobytu. W życiu zdarzają się nieoczekiwane sytuacje, ale wierzymy, że tworzenie wypoczynkowych planów może dać Ci nowy, pozytywny cel. Coś, do czego będziesz odliczać dni z nadzieją, a nie obawą i znużeniem.

W Travelist kierujemy się wartościami, które w obecnej sytuacji nabierają dla nas szczególnego znaczenia i przekładają się na konkretne działania:

Ostatnie tygodnie to dla nas czas pełen zwrotów akcji i niecodziennych wyzwań. Czas, w którym codziennie dawaliśmy z siebie 100%, by jak najlepiej przygotować się na przyjście „nowej normalności” i do przyszłych wspólnych podróży. Tak, byś zawsze w trakcie oferowanego przez nas pobytu czuł się bezpiecznie i by był on dla Ciebie przeżyciem, które zapamiętasz na zawsze i które będziesz chciał powtórzyć.

Trzymaj się ciepło!


Tomek Piszczako

Prezes Zarządu Travelist

Zacznij planować już dziś


dlatego staramy się na bieżąco śledzić sytuację i błyskawicznie reagować na wszelkie zmiany, by zawsze mieć dla Ciebie to, co najlepsze. Nigdy – nawet, gdy nie wychodziliśmy z domów – nie przestaliśmy inspirować Cię do ekscytujących podróży, w których będziemy mogli Ci towarzyszyć – bezpiecznie i z radością.

W oparciu o aktualne zasady i ograniczenia przygotowaliśmy i na bieżąco aktualizujemy zbiór najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi (Q&A), który znajdziesz na samym dole tej strony. Dołożyliśmy starań, aby znalazły się w nim wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie ważne pytania, które mogą Cię obecnie nurtować.


Znów możemy powrócić do wspólnego planowania podróży pełnych wrażeń. Sprawdź koniecznie oferty, jakie przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie. Planuj, wyjeżdżaj i ciesz się wszystkimi atrakcjami dostępnymi w hotelu – zostało jeszcze mnóstwo niesamowitych miejsc do odkrycia!

Dbamy o każdą podróż

Jesteśmy dobrymi ludźmi

Mamy otwarte głowy

Masz pytania i szukasz odpowiedzi?

Mam nadzieję, że poniższa sekcja Q&A pomoże Ci odnaleźć się w tej wyjątkowej sytuacji (data ostatniej aktualizacji: 29.05.2020).

Rezerwacja pobytu

Ostatnie tygodnie nie sprzyjały podróżowaniu i planowaniu przyszłości – doskonale to rozumiemy. Dlatego wprowadziliśmy coś, czego wcześniej u nas nie było – oferty z możliwością bezpłatnego anulowania pobytu nawet na 7 dni przed terminem przyjazdu i zwrotem wpłaconej kwoty. Znajdziesz je na naszej stronie travelist.pl oznaczone pomarańczową ikonką złotówki z dopiskiem „Możliwość bezpłatnej anulacji”.

Dla Twojego komfortu oraz spokoju ducha wprowadziliśmy na stronie travelist.pl oferty z możliwością bezpłatnej anulacji nawet na 7 dni przed terminem przyjazdu i zwrotem gotówki na konto. Jeśli zdecydujesz się jednak na wybranie oferty bezzwrotnej, a wyjazdy nie będą rekomendowane, możesz zwrócić się do nas z prośbą o zmianę terminu swojej rezerwacji.

Środki bezpieczeństwa w hotelach

Decyzją Rządu RP od 4 maja 2020 roku wszystkie hotele oraz obiekty noclegowe zostały ponownie otwarte i mogą przyjmować gości. Otwarcie obiektu pozostaje jednak w gestii osób nim zarządzających i jest ustalane indywidualnie. Dla hoteli, które postanowiły pozostać zamknięte, ograniczyliśmy dostępność terminów w celu zminimalizowania możliwości dokonania rezerwacji, która nie będzie mogła się odbyć.

Każdy z hoteli, z którym współpracujemy, zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Ministerstwa Rozwoju dotyczących wyznaczenia maksymalnej liczby gości w obiekcie (obliczana na podstawie liczby dostępnych pokoi), a także zaleceń w kwestii zapewnienia środków do prac porządkowych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. W pomieszczeniach obowiązuje utrzymywanie dystansu minimum 2 metrów między personelem a gośćmi. Ponadto pokoje po każdym kliencie poddawane są rutynowemu sprzątaniu, gruntownemu wietrzeniu, a przede wszystkim dezynfekowaniu powierzchni dotykowych i łazienek.

Liczba gości określana jest na podstawie liczby dostępnych pokoi i jest liczona jako liczba pokoi mnożona przez dwie osoby na każdy pokój. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie ma ograniczeń co do możliwej liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju – przepisy odnoszą się jedynie do zaleceń co do całkowitej liczby osób zakwaterowanych w danym momencie w obiekcie. Rozmieszczenia gości hotel dokonuje wg potrzeb (nie ma zatem przeciwwskazań, aby np. umieścić w jednym pokoju rodzinę z dzieckiem).

Na terenie hotelu, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, przy recepcji i wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet, dostępne będą dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości. Rekomenduje się też zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju każdy otwarty hotel powinien przeprowadzać rutynowe sprzątniecie pokoju po każdym kliencie oraz dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparć krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki. Ponadto powinien stosować gruntowne wywietrzenie pomieszczenia albo dokonanie ozonowania/ zamgławiania/ dekontaminacji z użyciem innych dedykowanych technologii. Pokój może być ponownie wynajęty po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji albo zgodnym z zaleceniami producenta zastosowanych technologii.

Bieżące dezynfekowanie wind, blatu recepcyjnego, klamek, poręczy, ogólnych toalet, uchwytów oraz innych, często dotykanych powierzchni powinno być przeprowadzane przez hotel nie rzadziej niż co godzinę.

Jeśli nie ma konkretnych wskazań, pracownicy hotelu nie muszą być badani na obecność koronawirusa. Jednak wszyscy pracownicy hotelu zobowiązani są do przestrzegania procedur sanitarnych, które obejmują obowiązkowe mycie rąk przed rozpoczęciem pracy, noszenie maseczki zakrywającej nos i usta, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. Pracownicy są zobowiązani także do zachowania bezpiecznej odległości od klientów i współpracowników (rekomendowane 2 metry).

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby gość nie będzie wpuszczony na teren obiektu. Jeśli niepokojące objawy wystąpią u osoby przebywającej na terenie hotelu, zostanie ona czasowo odizolowana i umieszczona w dedykowanym pomieszczeniu. Obsługa hotelu powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i ustali obszar, w którym osoba się poruszała i przebywała. Pracownicy i klienci, którzy mieli kontakt z potencjalnie zarażonym gościem, poproszeni będą o stosowane się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Pobyt w hotelu

Nie, takie zaświadczenie nie jest wymagane. Jeśli jednak u gościa hotelu zostaną stwierdzone objawy, takie jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Taka osoba zostanie poinstruowana o jak najszybszej konieczności zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem.

Tak, chyba że regulamin hotelu stanowi inaczej.

Rutynowe sprzątanie pokoi aktualnie jest zawieszone i będzie wykonywane tylko na życzenie klienta.

Tak, w obecnej sytuacji sprzątanie pokoi odbywa się wyłącznie na życzenie klienta. Rutynowe sprzątanie pokoi zostało zawieszone.

Rekomendujemy klientom korzystanie z kart płatniczych. Jest to bezpieczniejsze, ponieważ pozwala na przestrzeganie zasady dystansu społecznego. Korzystanie z gotówki nie jest jednak zabronione i jeśli ktoś będzie preferował taką formę płatności, będzie mógł ją wybrać, chyba że wewnętrzne ustalenia hotelu stanowią inaczej.

Od 18 maja 2020 restauracje i bary hotelowe – decyzją rządu – są otwarte i serwują gościom posiłki na sali (przy zachowaniu ustalonych odgórnie obostrzeń, tj.: utrzymanie odpowiedniej odległości między stolikami, dezynfekcja rąk i stolików, noszenie maseczek przez obsługę, a także przez gości – zanim usiądą do stolika oraz przy wyjściu np. do toalety). Ponadto od 30 maja przestają obowiązywać limity osób przebywających jednocześnie w lokalu gastronomicznym.

Restauracje i bary hotelowe serwują posiłki do stolika. Podawanie posiłków w formie bufetów (z pełnym dostępem gości do bufetu) nie jest jeszcze dozwolone. W niektórych obiektach posiłki są wydawane w formie bufetów, jednak goście nie mają do nich pełnego dostępu – wybrane przez gościa pozycje z bufetu są podawane przez kelnera.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem – baseny (również hotelowe) mogą zostać ponownie otwarte od 6 czerwca. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja co do terminu otwarcia basenu należy do hotelu – może się zdarzyć tak, że dany obiekt potrzebuje więcej czasu, by się przygotować do otwarcia strefy basenowej. Warto przed dokonaniem rezerwacji zadzwonić do hotelu i upewnić się, kiedy planuje on otwarcie basenu.

Zgodnie z postanowieniem rządu – sauny mogą zostać ponownie otwarte od 6 czerwca. Trzeba jednak pamiętać, że decyzja co do terminu otwarcia strefy wellness należy do hotelu – warto przed dokonaniem rezerwacji zadzwonić do hotelu i upewnić się, kiedy planuje on otwarcie sauny i innych atrakcji wellness.

Tak, od 6 czerwca 2020 roku sale i place zabaw mogą zostać ponownie otwarte i działać w określonych warunkach sanitarnych. Czekamy na szczegółowe wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczące ich funkcjonowania po otwarciu.

Od 4 maja muzea, archiwa oraz inne jednostki działalności kulturalnej mogą wznowić działalność. Ponadto od 6 czerwca mogą zostać otwarte kina, teatry, parki rozrywki. O konkretnym terminie decyduje jednak organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. Z tego powodu rekomendujemy każdorazowe sprawdzanie informacji na temat funkcjonowania danego miejsca na stronach internetowych.

Tak, według aktualnych rozporządzeń rządu wszystkie sklepy mogą już wznowić działalność. Nadal obowiązuje w nich zachowanie zasad bezpieczeństwa, od 30 maja zniesiony zostanie jednak limit osób przebywających w sklepach. Jeśli interesuje Cię jakiś konkretny sklep w okolicy hotelu, jego godziny otwarcia czy asortyment, skontaktuj się obsługą hotelu, chętnie Ci pomogą.

Jeśli posiadasz już rezerwację w obiekcie, w którym część infrastuktury – zgodnie z zaleceniami rządowymi – jest niedostępna i w związku z tym hotel nie może zaoferować Ci wszystkich świadczeń oferowanych w Twoim pakiecie, my – jako Travelist – nie zmienimy ceny Twojego pobytu. Zachęcamy Cię jednak do kontaktu się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nasi konsultanci odezwą się do hotelu, w którym posiadasz rezerwację, i dowiedzą się, czy i w jakiej formie obiekt oferuje dodatkowe udogodnienia za zamkniętą infrastrukturę hotelową. Jeśli dopiero zamierzasz dokonać rezerwacji – aktualne oferty wraz z wyszczególnieniem, co zawiera cena, a czego nie, możesz znaleźć na naszej stronie Travelist.pl. Każdy hotel samodzielnie ustala politykę cenową. Warto przy tym wspomnieć, że od 6 czerwca (w 4. etapie luzowania obostrzeń) w obiektach mogą zacząć ponownie działać m.in. baseny, sauny, salony masażu, siłownie, kluby fitness, sale i place zabaw.

Hotel jest zobowiązany do zapewnienia warunków bezpieczeństwa wg rozporządzenia rządowego. Możemy Cię zapewnić, że hotele, które znów przyjmują gości, długo się do tego przygotowywały i dokładają wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo zarówno swoim gościom, jak i pracownikom. Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości lub zastrzeżenia, zgłoś je obsłudze hotelu.

Zmiana terminu rezerwacji

Zmiana terminu rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej jest możliwa dla rezerwacji pobytów rozpoczynających się do 21 czerwca włącznie. Jeśli posiadasz taką rezerwację i chciałbyś ją zmodyfikować, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności, jako Travelist, zrezygnowaliśmy z pobierania opłaty za zmianę terminu pobytów rozpoczynających się do 21 czerwca włącznie. Taka modyfikacja może być bezpłatna, jeśli zgodzi się na to Hotel, co każdorazowo jest potwierdzane przez nasze Biuro Obsługi Klienta. W przypadku odmowy ze strony Hotelu opłata będzie niższa (wyniesie tylko 50 zł), gdyż Travelist nie pobierze przypadającej mu części. Przy zmianie terminu rezerwacji mogą zostać też naliczone dodatkowe koszty wynikające z cennika nowego terminu. Sprawdzi je dla Ciebie nasze Biuro Obsługi Klienta.

Z uwagi na niepewną przyszłość zwiększyliśmy do dwóch razy możliwość przenoszenia każdego pobytu w czasie. Zarówno pierwsza, jak i druga zmiana terminu rezerwacji nie wiąże się z pobieraniem opłaty ze strony Travelist i może być bezpłatna, jeśli zgodzi się na to Hotel. Jeśli chciałbyś zmodyfikować swoją rezerwację po raz drugi, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

Ze względu na znacznie zwiększoną liczbę zgłoszeń będziemy Ci wdzięczni za informację minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem. Jeśli poinformujesz nas o tym później, istnieje ryzyko, że nie zdążymy przeprocesować Twojej prośby z Hotelem i zmiana terminu rezerwacji nie będzie możliwa lub będzie wiązała się z dodatkową opłatą pobraną ze strony Hotelu.

Wystarczy, że na minimum 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu skontaktujesz się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl. Nasze BOK pracuje w powiększonym składzie, wszyscy pracownicy dają z siebie 100%, aby do każdej sprawy podejść indywidualnie i wspólnie wypracować najlepsze możliwe rozwiązanie. Nawet jeśli czas oczekiwania będzie nieco dłuższy niż zwykle, Twoje zapytanie na pewno nie pozostanie bez odpowiedzi.

Taka sytuacja może mieć miejsce w momencie zmiany terminu rezerwacji z miesięcy sezonu niskiego (np. marzec-maj) na okres sezonu wysokiego (czerwiec-sierpień). Należy przy tym pamiętać, że zmiana terminu odbywa się zgodnie z warunkami danego hotelu. Nasze Biuro Obsługi Klienta kontaktuje się jednak na bieżąco z hotelami w celu wypracowania możliwości dokonania zmiany terminu przy zachowaniu pierwotnej ceny. Jeśli posiadasz rezerwację rozpoczynającą się do 21 czerwca włącznie i chciałbyś ją zmodyfikować, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

Anulacja rezerwacji

Jeśli posiadasz rezerwację w obiekcie na terenie Polski rozpoczynającą się do 5 czerwca włącznie bądź rezerwację w obiekcie zagranicznym rozpoczynającą się do 12 czerwca włącznie i chciałbyś ją zmodyfikować, w pierwszej kolejności zachęcamy Cię do zmiany terminu, która w tych wyjątkowych okolicznościach jest możliwa na elastycznych warunkach (szczegóły powyżej – w odpowiedzi na pyt. „Czy zmiana terminu rezerwacji wiąże się z dodatkowymi kosztami?”). Jeśli mimo wszystko będziesz chciał zrezygnować z pobytu i odzyskać wpłacone środki, jest to możliwe tylko po akceptacji hotelu, gdy rozpoczęcie pobytu przypada w momencie, w którym: hotel pozostaje zamknięty, hotel jest objęty kwarantanną, obowiązuje zakaz przemieszczania się pomiędzy miastami lub województwami. Anulacja jest także możliwa, gdy nie będziesz mógł zrealizować pobytu z powodu bycia objętym kwarantanną. Aby dokonać anulacji takiej rezerwacji, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

Jeśli posiadasz rezerwację w obiekcie, w którym nadal obowiązują ograniczenia w dostępności usług i nie chcesz skorzystać z pobytu, w pierwszej kolejności zachęcamy Cię do zmiany terminu Twojej rezerwacji, która w tych wyjątkowych okolicznościach jest możliwa na elastycznych warunkach (szczegóły powyżej – w odpowiedzi na pyt. „Czy zmiana terminu rezerwacji wiąże się z dodatkowymi kosztami?”). Jeśli mimo wszystko będziesz chciał zrezygnować z pobytu i odzyskać wpłacone środki, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, które postara się wynegocjować dla Ciebie z hotelem najlepsze rozwiązanie.

Jeśli posiadasz rezerwację, która może podlegać anulacji, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres kontakt@travelist.pl.

Jeśli posiadasz rezerwację rozpoczynającą się do 21 czerwca włącznie i nie możesz z niej skorzystać w pierwotnym terminie, zachęcamy Cię do jej przeniesienia, co w tych wyjątkowych okolicznościach jest możliwe bez dodatkowych kosztów. W takim przypadku skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

Jeśli posiadasz rezerwację rozpoczynającą się w okresie obowiązywania ograniczeń w ruchu lotniczym i chciałbyś ją zmodyfikować, w pierwszej kolejności zachęcamy Cię do zmiany terminu, która w tych wyjątkowych okolicznościach jest możliwa na elastycznych warunkach (szczegóły powyżej – w odpowiedzi na pyt. „Czy zmiana terminu rezerwacji wiąże się z dodatkowymi kosztami?”). Jeśli mimo wszystko wolisz zrezygnować z pobytu i otrzymać całkowity zwrot środków, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

Jeśli posiadasz rezerwację rozpoczynającą się w okresie obowiązywania ostrzeżenia MSZ i chciałbyś ją zmodyfikować, w pierwszej kolejności zachęcamy Cię do zmiany terminu, która w tych wyjątkowych okolicznościach jest możliwa bez dodatkowych kosztów. Z uwagi na niepewną przyszłość zwiększyliśmy także do dwóch razy możliwość przenoszenia każdego pobytu w czasie. Jeśli mimo wszystko wolisz zrezygnować z pobytu i otrzymać całkowity zwrot środków, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

Jeśli posiadasz rezerwację rozpoczynającą się w okresie, w którym hotel pozostaje zamknięty i chciałbyś ją zmodyfikować, w pierwszej kolejności zachęcamy Cię do zmiany terminu, która w tych wyjątkowych okolicznościach jest możliwa bez dodatkowych kosztów. Jeśli mimo wszystko wolisz zrezygnować z pobytu i otrzymać całkowity zwrot środków, masz taką możliwość. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

W tym czasie powinieneś przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie oraz bezpieczeństwo swoich najbliższych. Jeśli Twoja rezerwacja przypada na okres objęcia kwarantanną i zechcesz ją przełożyć, możesz dwukrotnie bezpłatnie zmienić termin swojej rezerwacji. Jeśli mimo wszystko wolisz zrezygnować z pobytu i otrzymać całkowity zwrot środków, masz taką możliwość. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl.

W tym czasie powinieneś przede wszystkim zadbać o swoje zdrowie oraz bezpieczeństwo swoich najbliższych. Jeśli zechcesz, możesz dwukrotnie bezpłatnie zmienić termin swojej rezerwacji. Jeśli jednak wolisz zrezygnować z pobytu i otrzymać całkowity zwrot środków, masz taką możliwość. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 113 40 44 lub drogą e-mailową na adres: kontakt@travelist.pl. Trzymamy kciuki za Twój powrót do zdrowia!Jeśli jednak nadal nie rozwialiśmy Twoich wątpliwości, zwróć się do nas za pośrednictwem naszego Fanpage na Facebooku, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod nr 22 113 40 44 lub za pośrednictwem wiadomości mailowej kontakt@travelist.pl. Nasz zespół pracuje nad tym, aby na bieżąco rozbudowywać i aktualizować sekcję Q&A o nowe zagadnienia.